Výcvik Mindfulness v poradenství a terapii

Výcvik Mindfulness v poradenství a terapii.

Akreditace MPSV

160 hodin

Lektoři: MUDr. Mgr. Kristýna Drozdová, Ph.D. a Bc. Michal Šalplachta, DiS.

Začínáme září 2024, termín prvního setkání je 13 – 14. 9. 2024

10 dvoudenních setkání, rozložených do jednoho roku.

Místo: Výcvik se bude konat v Brně

Cena: Při přihlášení do 31.7.2024 je cena 34000,- Kč, po tomto datu je cena 36000,- Kč. Platbu je možné ji rozdělit až na 10 splátek.

První splátku 3600,- Kč je třeba zaplatit do 14 dnů od přihlášení a slouží zároveň jako rezervační poplatek. Pokud rezervaci zrušíte později než 30 dnů před zahájením výcviku rezervace vám propadá. Pokud nebude 30 dnů pře zahájením výcviku přihlášen dostatečný počet zájemců o výcvik, aby mohl být výcvik otevřen, rezervaci vám do 14 dnů od zrušení kurzu vrátíme.

Druhou splátku v minimální výši 3600,- je třeba zaplatit nejpozději 30 dní před zahájením výcviku, tím potvrdíte svůj vstup do výcviku. Vstupem do výcviku se zavazujete uhradit celou částku výcviku i v případě, že výcvik přerušíte.

Celou částku je třeba zaplatit do 8. setkání tj. do 1.4.2025

Před vstupem do tréninku je nutné absolvovat úvodní jednodenní setkání (8 vyučovacích hodin) nebo individuální konzultaci. Více informací o úvodním kurzu naleznete zde: Úvodní kurz

Anotace

Vzdělávací program je koncipován jako sebezkušenostní výcvik. Všímavost anglicky mindfulness je definována jako uvědomění si přítomného okamžiku s postojem přijetí bez posuzování. Rozvoj všímavosti (mindfulness) zlepšuje schopnost orientovat se ve svém prožívání i své životní situaci. Pokud praktikujeme všímavost ve svém vlastní životě a ve své profesi pomáháme lidem, napadne nás velmi rychle, že by nebylo složité adaptovat některé postupy z vlastní praxe všímavosti a přenést je do práce s klientem. Všímavost není zatížena složitým teoretickým aparátem, proto může být vnořena do práce s klienty v různých formách a podobách a může obohatit naše nástroje práce s lidmi. Program je zaměřen na osvojení si dovedností využívat technik postavených na všímavosti – mindfulness při práci s klientem. Účastník se naučí využívat techniky mindfulness při přímé práci s klienty, k posilování vnímavosti, plného uvědomění si přítomného okamžiku, přijetí a nehodnocení, k rozvoji laskavosti a soucitu se sebou, k posílení jejich schopnosti orientovat se v životě, zvládat stres, zvládat emoce, vyrovnat se s nepříznivými životními okolnostmi. 

Cílové kompetence

 • Ve výcviku se seznámíte s možnostmi využití mindfulness při práci s klienty, v poradenství, psychoterapii a psychosociální rehabilitaci. Při zvládání stresu a emocí, podpoře motivace ke změně, práci s tělem a tělesným prožíváním. Prozkoumávání přímé zkušenosti, jak mindfulness využít ke změně postoje a získání korektivní zkušenosti.
 • Budete kultivovat všímavost, otevřenost, přijetí, soucit a laskavost se sebou i vůči druhým.
 • Porozumíte možnostem a omezením práce s mindfulness u klientů. Limity a specifika použití mindfulness vzhledem k psychopatologii. Možnosti a omezení použití při práci s traumatem.
 • Získáte vlastní reflektovanou zkušenost s použitím mindfulness při vlastní duševní hygieně.
 • Získáte vlastní reflektovanou zkušenost s použitím technik mindfulness při práci s klientem.
 • Naučíte se využít postupy mindfulness při zvládání emocí, myšlenek u sebe i svých klientů.
 • Naučíte se využívat mindfulness v komunikaci ke zlepšení své schopnosti naslouchat a reflektovat zkušenost druhých.

také se naučíte:

 • Lépe zvládat stres a emoce
 • Vnímat lépe svoje tělo a jeho potřeby
 • Být laskavější a shovívavější ke svému tělu a jeho potřebám – protiváha neustálým „musům“ a „mělbychům“ , to zpravidla vede ke zvýšení spokojenosti se sebou
 • Rozpoznávat adekvátně emoce a regulovat jejich trvání a intenzitu
 • Rozlišovat mezi stresovými faktory a reakcemi, stresem nutným a nepotřebným
 • Všímavě komunikovat a všímavě se prosadit
 • Aktivně odpočívat nicneděláním a „vyčistit si hlavu“ – psychohygiena

Organizace výcviku

Výcvik je rozdělen do 10 dvoudenních setkání cca jednou za měsíc, vždy pátek a sobota. Vyjma letních prázdnit. Mezi setkáními budete mít zadanou doporučenou praxi, pro nácvik mindfulness pro sebe i pro práci s klienty. Setkání budou probíhat osobně v Brně.

 1. setkání 13.-14.9. 2024
 2. setkání 12-13.10. 2024
 3. setkání 8.-9.11. 2024
 4. setkání 13.-14.12 2024
 5. setkání leden 2025 – termín bude upřesněn
 6. setkání únor 2024 – termín bude upřesněn
 7. setkání březen 2024 – termín bude upřesněn
 8. setkání duben 2025 – termín bude upřesněn
 9. setkání květen 2025 – termín bude upřesněn
 10. setkání červen 2025 – termín bude upřesněn

Termíny v roce 2025 upřesníme v září 2024.

Anotace

Praktikujeme-li mindfulness – všímavost ve svém vlastní životě a jsme terapeuti, napadne nás velmi rychle, že by nebylo složité adaptovat některé postupy z vlastní praxe všímavosti a přenést je do praxe terapeutické. Všímavost není zatížena složitým teoretickým aparátem, proto může být vnořena do psychoterapie v různých formách a podobách a může obohatit naše terapeutické nástroje bez ohledu na směr, ve kterém jsme vycvičeni.

Všímavost přináší do života mnoho pozitivních změn. Terapeuti obvykle hledají nějaká praktická cvičení a přístupy, které mohou jejich klienti používat ihned bez složitého tréninku a bez komplikovaných změn denního života. To ovšem nemusí být tak snadné, jak by se zpočátku mohlo zdát.

I pro použití jednoduchých návodů pro klienty potřebuje terapeut vyvinout úsilí ve vlastní praxi a věnovat všímavosti nějaký čas. Jedině tak si může vytvořit osobní zkušenost a vlastní porozumění všímavosti. A to je nezbytné předtím, než začnete dávat instrukce k tréninku někomu druhému.

Každá z technik, kterou předáváme klientům, je přijatelnější a lákavější pro klienta, když jí sám terapeut „ztělesňuje“ a je při jejím předávání přesvědčivý, uvěřitelný a autentický. Psychoterapeut a učitel všímavosti by měl sám všímavost ztělesňovat, tedy pravidelně cvičit, aby si rozvinul osobní zkušenost a prohloubil si dovednost v postupech všímavosti. Jen v takovém případě bude schopný klientům poskytnout adekvátní podporu a oporu i bezpečí metody a povzbuzení, pokud budou čelit obtížím, které praxi doprovázejí.

Výcvik všímavosti v psychoterapeutické praxi nabízí možnost, jak integrovat všímavost (mindfulness) do vlastní, již zavedené psychoterapeutické praxe. Může pomoci i začínajícím terapeutům rozvinout a rozšířit své schopnosti a především poskytuje vzácnou a lety prověřenou cestu k laskavé péči o mysl a tělo psychoterapeuta, posílení jeho odolnosti a je prevencí syndromu vyhoření.

3 cesty, jak aplikovat všímavost do psychoterapie (Pollack et al., 2014)

 1. všímavost může být útočištěm pro samotného psychoterapeuta psychohygiena, osobní růst, zvýšení resilience, prevence vyhoření aj.
 2. všímavost může prohloubit terapeutický vztahvšímavé naslouchání, citlivost vůči tomu, co se v terapii odehrávátrénink „rogersovských“ proměnných – akceptace, neposuzování, empatie, otevřenost, kongruenceomezení předsudků terapeuta, omezení vlastních kognitivních a percepčních zkreslení apod.
 3. všímavost může být nástrojem pro naše klienty a pacientyučení se nápodobou – terapeut jde příklademexplicitní učení přístupů – soucit, laskavost, vnímání tělaexplicitní učení postupů – nácvik meditace všímavosti, bodyscan, krátká cvičení

Přínosy všímavosti

Pravidelný trénink všímavosti je základem naší praxe a postupně se stává životním stylem. Nejedná se tak o pouhé cvičení, ale o přístup k životu a k sobě. Napadlo Vás někdy proč pravidelně a opakovaně. Vlastně všechny návyky je třeba budovat opakovaným používáním dané struktury, kolikrát dítě musí spadnout, než se naučí chodit, kolikrát neudržíte rovnováhu, než se rozjedete na kole, kolikrát si loknete vody, než se rozplavete.

Pravidelné cvičení všímavosti vede k určitým změnám v našem mozku. Náš mozek se potřebuje naučit tyhle činnosti vykonávat, potřebuje čas a energii a dostatečné množství opakování, aby přestavěl svou strukturu, tak aby dokázala udržet získanou schopnost. Vědci nám opakovanými studiemi prokázali, že každodenní cvičení všímavosti vede ke změnám mozku, ke změnám v těch částech, které pomáhají řídit pozornost, regulovat emoce, rozhodovat, kam budeme směřovat naši pozornost. V důsledku to pak vypadá tak, že dokážeme lépe regulovat své emoce pod vlivem stresu, zůstane déle klidní, než nás něco rozhodí, nebo dokážeme přehodnotit podněty ke stresu, že vlastně tak stresující nejsou, dokážeme některé věci prostě pustit a nereagovat na ně. Bereme si život zpátky do svých rukou, přestáváme vlát, kam nás vítr stresu zanese, ale učíme se na situace odpovídat a vybírat si vhodnou reakci.

Necháváme věci kolem sebe být takové, jaké jsou, nehodnotíme je ani je neposuzujeme. Trénujeme tak vzácný postoj, který přináší do našeho život tolik žádaný pocit spokojenosti. Ne, opravdu to není nový mobil ani nové auto, a není to ani nový vztah ani nový dům. Spokojenost máme všichni na dosah. Spokojenost nepřichází s dalšími věcmi, lidmi, prožitky. Spokojenost přichází s tím, že opustíme a pustíme nároky, které máme sami na sebe, které máme na své blízké, a na věci kolem nás. Na to jací, by lidé kolem nás měli být, na to, jaké věci by kolem nás měli být apod. Spolu se spokojeností přichází klid a vyrovnanost. Mezi přínosy všímavosti patří zcela evidentně zlepšení koncentrace a pozornosti, zlepšení soustředění se na určitý jev, ale i schopnost přenášet volně pozornost z jevu na jev, dokonce schopnost nenechat se snad vyrušit rušivými podněty. I když je tento trénink pro lidi s adhd náročný, trénují přesně ty oblasti mozku, které řídí pozornost.

Cvičení všímavosti vede k dovednějšímu zacházení s emocemi, ke zlepšení emociální vyrovnanosti, snížení hladiny prožívaného stresu, ke zlepšení reagování na stresové situace. Učíme se dovedně zacházet s myšlenkami, a tak vede i ke Snížení četnosti negativních myšlenek, zmírnění prožívání depresí a úzkostí. Také pomáhá zlepšit komunikaci s ostatními, posílit empatii a sebe uvědomování, zlepšení kvality spánku a harmonizace imunitního systému. a nakonec k nalezení pocitu klidu, vyrovnanosti a životní spokojenosti a třeba i k laskavějšímu zacházení se sebou